Endringslister : mai 2015

Nye emneord

Slettede emneord

Endrede emneord

APL
Foretrukket term (nb): "A programming language" "APL"
Aktive galaksekjerner
Alternative termer (nb): "Aktive galaktiske kjerner" "Aktive kjerner"
Foretrukket term (en): "Active galactic nuclei"
Foretrukket term (nb): "Active galactic nuclei" "Aktive galaksekjerner"
Relaterte begreper: Aktive galakser
Aktive galakser
Relaterte begreper: Aktive galaksekjerner
Aktive områder
Definisjon: "Gjelder stjerner"
Algebraisk K-teori
Foretrukket term (nb): "Algebraisk k-teori" "Algebraisk K-teori"
Algebraisk K-teori : Lærebøker
Foretrukket term (nb): "Algebraisk k-teori : Lærebøker" "Algebraisk K-teori : Lærebøker"
Apolloprogrammet
Alternative termer (nb): "Apollo"
Applikasjonsutvikling
Alternative termer (en): "Application programming"
Alternative termer (nb): "Applikasjonsprogrammering"
Relaterte begreper: Applikasjonsprogrammering
Aromater
Alternative termer (nb): "Aromatiske forbindelser"
Aromater : Polyfenoler
Foretrukket term (nb): "Aromatiske forbindelser : Polyfenoler" "Aromater : Polyfenoler"
Assimilasjon
Alternative termer (nb): "Assimilering"
Relaterte begreper: Nitrogenassimilasjon
Definisjon: "Stoffskifteprosesser i planteriket"
Astrofysisk romforskning
Alternative termer (nb): "Astrofysisk forskning"
Foretrukket term (nb): "Astrofysisk forskning" "Astrofysisk romforskning"
Astrofysiske plasma
Alternative termer (nb): "Kosmisk plasma" "Romplasma"
Foretrukket term (nb): "Astrofysisk plasma" "Astrofysiske plasma"
Foretrukket term (en): "Astrophysical plasmas"
Astrofysiske plasma : Lærebøker
Foretrukket term (nb): "Romplasma : Lærebøker" "Astrofysiske plasma : Lærebøker"
Astrofysiske plasma : Sola
Foretrukket term (nb): "Romplasma : Sola" "Astrofysiske plasma : Sola"
Astronauter
Alternative termer (en): "Cosmonauts"
Alternative termer (nb): "Kosmonauter"
Foretrukket term (en): "Astronauts"
Asymptotisk kjempegren
Foretrukket term (en): "Asymptotic giant branch"
Foretrukket term (nb): "Asymptotic giant branch" "Asymptotisk kjempegren"
Atomabsorpsjonsspektrometri
Relaterte begreper: Atomspektroskopi Atomemisjonspektrometri
Atomspektroskopi
Relaterte begreper: Atomabsorpsjonsspektrometri
Balsam
Definisjon: "Botanisk plantevæske"
Bassengmodellering
Alternative termer (en): "Basin simulation"
Alternative termer (nb): "Bassengsimulering"
Foretrukket term (en): "Basin modelling"
Relaterte begreper: Bassengutvikling
Bassengutvikling
Relaterte begreper: Bassengmodellering
Bayesiansk beslutningsteori
Alternative termer (nb): "Bayesisk beslutningsteori"
Bayesiansk inferens
Alternative termer (nb): "Bayesisk inferens"
Bayesiansk modellering
Alternative termer (nb): "Bayesisk modellering"
Bayesiansk statistikk
Alternative termer (nb): "Bayesisk statistikk"
Foretrukket term (en): "Bayesian statistics"
Relaterte begreper: Bayesiansk programmering
Bayeslæring
Alternative termer (nb): "Bayesisk læring" "Bayesiansk læring"
Bayesnettverk
Alternative termer (nb): "Bayesianske nettverk" "Bayesiske nettverk"
Bor
Definisjon: "Grunnstoff med kjemisk symbol B, atomnummer 5."
Foretrukket term (en): "Boron"
Bærekraftig utvikling
Alternative termer (nb): "Bæredyktighet" "Bærekraftighet"
Bølgemodulasjon
Alternative termer (nb): "Bølgemodulering"
Foretrukket term (nb): "Bølgemodulering" "Bølgemodulasjon"
CR-funksjoner
Foretrukket term (en): "CR functions"
Foretrukket term (nb): "Cr-functions" "CR-funksjoner"
Datanett
Alternative termer (nb): "Datanettverk"
Foretrukket term (en): "Computer networks"
Relaterte begreper: Nettverk
Dokosaheksaensyre
Alternative termer (nb): "Docosaheksaensyre"
Foretrukket term (en): "Docosahexaenoic acid"
Dopelementer
Alternative termer (nb): "Donorer" "Akseptorer"
Foretrukket term (en): "Dopants"
Editering (genetikk)
Foretrukket term (nb): "Editering" "Editering (genetikk)"
Relaterte begreper: RNA editering Redigering
Fargelære
Definisjon: "Lære om ordning, bruk og blanding av farger, som studert i f.eks. billedkunst og psykologi."
Foretrukket term (en): "Color theory"
Feynmandiagrammer
Alternative termer (nb): "Feynman-diagrammer"
Foretrukket term (en): "Feynman diagrams"
Feynmanintegraler
Alternative termer (nb): "Feynman-integraler"
Foretrukket term (en): "Feynman integrals"
Fjellrev
Alternative termer (nn): "Blårev" "Polarrev"
Fluider
Relaterte begreper: Væsker
Frekvensmodulasjon
Alternative termer (nb): "Frekvensmodulering"
Foretrukket term (nb): "Frekvensmodulering" "Frekvensmodulasjon"
Grønn kjemi
Alternative termer (en): "Sustainable chemistry"
Alternative termer (nb): "Bærekraftig kjemi"
Foretrukket term (en): "Green chemistry"
Høytemperatur-superledning
Relaterte begreper: Superledning
Informasjonssikkerhet
Relaterte begreper: Kommunikasjonssikkerhet
Infrarød stråling
Alternative termer (nb): "Infrarøde stråler" "Infrarødt lys"
Infrarøde spektra
Alternative termer (nb): "Infrarødt spektrum"
Kjernekraft
Alternative termer (nb): "Atomenergi"
Kjernekraft : 1900-tallet
Foretrukket term (nb): "Atomenergi : 1900-tallet" "Kjernekraft : 1900-tallet"
Kjernekraft : Konferanser
Foretrukket term (nb): "Atomenergi : Konferanser" "Kjernekraft : Konferanser"
Kommakreps
Alternative termer (nb): "Cumaceer"
Foretrukket term (nb): "Cumaceer" "Kommakreps"
Foretrukket term (la): "Cumacea"
Kommakreps : Norge
Foretrukket term (nb): "Cumaceer : Norge" "Kommakreps : Norge"
Kosmisk bakgrunnsstråling
Alternative termer (nb): "Bakgrunnsstråling" "Infrarød bakgrunnsstråling"
Krypteringsalgoritmer
Relaterte begreper: Symmetrisk kryptering
Kryptografi
Relaterte begreper: Symmetrisk kryptering
Löwnerligningen
Foretrukket term (nn): "Löwners likning" "Löwnerlikninga"
Alternative termer (nn): "Löwners likning"
Modulasjon
Alternative termer (nb): "Modulering"
Nanostrukturer
Alternative termer (nb): "Nanostrukturerte materialer"
Navier-stokes ligninger
Relaterte begreper: Milleniumproblemene
Nettverk
Alternative termer (nb): "Datanett" "Datanettverk"
Relaterte begreper: Datanett
Nettverksdesign
Alternative termer (en): "Network architecture"
Nitrogenassimilasjon
Relaterte begreper: Assimilasjon
Presentasjonsteknikk
Alternative termer (nb): "Forelesninger"
Pulskodemodulasjon
Alternative termer (nb): "Pulskodemodulering"
Foretrukket term (nb): "Pulskodemodulering" "Pulskodemodulasjon"
RNA editering
Relaterte begreper: Editering (genetikk)
Radioaktiv forurensning
Relaterte begreper: Radioaktivt avfall
Radioaktivt avfall
Definisjon: "Radioaktivt materiale som dannes under prosessen i kjernereaktorer"
Relaterte begreper: Radioaktivt nedfall Radioaktiv forurensning
Radioaktivt nedfall
Definisjon: "Radioaktivt materiale som frigjøres ved kjernefysiske eksplosjoner"
Relaterte begreper: Radioaktivt avfall
Radionuklider
Alternative termer (nb): "Radioaktive nuklider"
Redigering
Relaterte begreper: Editering (genetikk)
Rettsfarmasi
Alternative termer (nb): "Forensisk farmasi"
Foretrukket term (nb): "Forensisk farmasi" "Rettsfarmasi"
Rettskjemi
Alternative termer (nb): "Forensisk kjemi"
Foretrukket term (en): "Forensic chemistry"
Rettsmedisin
Foretrukket term (en): "Forensic pathology"
Riemannhypotesen
Relaterte begreper: Milleniumproblemene
Robothender
Relaterte begreper: Hender
Røntgenspektroskopi
Alternative termer (nb): "Røntgenspektra"
Røntgenstråling
Alternative termer (en): "X-rays"
Alternative termer (nb): "Røntgen" "Røntgenstråler"
Foretrukket term (en): "X-radiation"
Røntgenstråling : Historie
Foretrukket term (nb): "Røntgenstråler : Historie" "Røntgenstråling : Historie"
Spermiekonkurranse
Foretrukket term (en): "Sperm competition"
Steinertrær
Alternative termer (en): "Steiner networks" "Steiner tree problem"
Alternative termer (nb): "Streinertreproblemet" "Steinerproblemet" "Steinernettverk"
Stjernekataloger
Alternative termer (nb): "Durchmusterung"
Superledning
Alternative termer (nb): "BCS-teorien"
Relaterte begreper: Høytemperatur-superledning
Teleskoper
Alternative termer (nb): "Astronomiske teleskoper"
Torsk
Alternative termer (nb): "Kysttorsk"
Foretrukket term (nn): "Torsk"
Foretrukket term (en): "Cod"
Foretrukket term (la): "Gadus morhua"
UFO-er
Alternative termer (en): "Flying saucers"
Foretrukket term (nb): "Unidentified Flying Object" "UFO-er"
Foretrukket term (nn): "Uidentifiserte flygande objekt"
Alternative termer (nb): "Uidentifiserte flygende objekter" "Flygende tallerkener"
Akronymer: "UFO"
Foretrukket term (en): "Unidentified flying objects"
Urban økologi
Alternative termer (nb): "Byøkologi"
Foretrukket term (en): "Urban ecology"
Vulkansk aske
Foretrukket term (en): "Volcanic ash"
Væsker
Alternative termer (nb): "Fluider"
Relaterte begreper: Fluider
X-ray Multi-Mirror Mission (XMM)
Foretrukket term (nb): "X-ray Multi-Mirror Mission" "X-ray Multi-Mirror Mission (XMM)"
Økoturisme
Alternative termer (en): "Green tourism" "Environmental tourism"
Alternative termer (nb): "Bærekraftig turisme"
Foretrukket term (en): "Ecotourism"