Endringslister : mars 2015

Nye emneord

Slettede emneord

Endrede emneord

ADHD
Foretrukket term (nb): "Adhd" "ADHD"
Definisjon: "Diagnose"
Foretrukket term (en): "Attention Deficit Hyperactivity Disorder"
AIX
Foretrukket term (nb): "Aix" "AIX"
Acetylsalicylsyre
Alternative termer (en): "Aspirin"
Alternative termer (nb): "Dispril" "Aspirin" "Globoid"
Foretrukket term (en): "Acetylsalicylic acid"
Akvaporiner
Alternative termer (nb): "Akvaporin"
Aldehyder
Alternative termer (nn): "Aldehyd"
Aldersbestemmelse
Relaterte begreper: Datering Dendrokronologi
skos:editorialNote@nb: "Brukes for aldersbestemmelse av levende vesener (dyr, planter). For geologisk, arkeologisk, astronomisk osv. datering, bruk Datering. ML 9.3.15"
Alfapartikler
Alternative termer (nb): "Alfastråling"
Algeoppblomstring
Foretrukket term (en): "Algal blooms"
Analoge kretser
Alternative termer (nb): "Analog vlsi" "Analog VLSI"
Analytiske rom
Foretrukket term (en): "Analytic spaces"
Apotekere
Relaterte begreper: Apotekpersonale
Apotekloven
Alternative termer (nb): "Apoteklov" "Medisinallov"
Relaterte begreper: Apoteklovgivning
Apoteklovgivning
Relaterte begreper: Apotekloven
Apotekpersonale
Relaterte begreper: Apotekere
AspectJ
Foretrukket term (nb): "Aspectj" "AspectJ"
Atlanterhavslaks
Alternative termer (nb): "Villaks"
Relaterte begreper: Oppdrettslaks
Audiovisuelle hjelpemidler
Alternative termer (nb): "Av-midler" "AV-midler"
Automatisering
Relaterte begreper: Reguleringsteknikk
Automatisk kontroll
Alternative termer (nb): "Automatisk kontrollteknikk"
Relaterte begreper: Reguleringsteknikk
Bakgjellesnegler
Foretrukket term (la): "Opisthobranchia"
Baking
Relaterte begreper: Matlaging
Bayeslæring
Foretrukket term (en): "Bayes learning" "Bayesian learning"
Bayesnettverk
Foretrukket term (en): "Bayes network" "Bayesian networks"
Bentos
Relaterte begreper: Dyphavsbentos
Bibliotekaryrket
Alternative termer (nb): "Bibliotekar"
Bibtex
Relaterte begreper: TeX LaTeX
Bionanoteknologi
Relaterte begreper: Nanoteknologi
Bruddmekanikk
Foretrukket term (nn): "Brotmekanikk"
Foretrukket term (en): "Fracture mechanics"
Bygg
Definisjon: "Plante i byggslekten"
C. elegans
Foretrukket term (nb): "C.elegans" "C. elegans"
Alternative termer (nb): "Caenorhabditis elegans"
Foretrukket term (la): "Caenorhabditis elegans"
Dagsommerfugler
Alternative termer (nn): "Dagsommarfuglar" "Dagsumarfuglar"
Databusser
Alternative termer (nb): "Databuser"
Foretrukket term (nb): "Databuser" "Databusser"
Datamaskiner
Alternative termer (nb): "Computere"
Datering
skos:editorialNote@nb: "Brukes for datering av stjerner, planeter m.m. Velg gjerne en av de mer spesifikke termene som er listet under Se også. For levende vesener og planter (i "vår tid"), bruk Aldersbestemmelse. Mari 9.3.15"
Relaterte begreper: Kronostratigrafi Aldersbestemmelse Geologisk datering Karbondatering Jordas alder
Alternative termer (nb): "Dateringsmetoder"
Dendrokronologi
Relaterte begreper: Aldersbestemmelse
Alternative termer (nb): "Årringdatering" "Treringdatering"
Foretrukket term (en): "Dendrochronology"
Distribuerte systemer
Alternative termer (nb): "Nettsky"
Relaterte begreper: Skysystemer
Dobbeltstjerner
Alternative termer (nn): "Binære stjerner"
Dotnet
skos:editorialNote@nb: ".net"
Alternative termer (nb): ".net" ".NET" ".NET Framework"
Definisjon: "Programmeringsrammeverk"
Dyphavsbentos
Foretrukket term (nb): "Abyssal bentos" "Dyphavsbentos"
Relaterte begreper: Bentos
Alternative termer (nb): "Dyphavsbentos" "Bathyal bentos" "Hadal bentos" "Abyssal bentos"
Foretrukket term (en): "Abyssal benthos"
Eksitasjon
Alternative termer (nb): "Eksiterte tilstander"
Foretrukket term (nb): "Eksitasjoner" "Eksitasjon"
Emergens
Relaterte begreper: Selvorganisering Selvorganiserende systemer
Enkrystaller
Alternative termer (en): "Monocrystal"
Foretrukket term (nn): "Einkrystallar"
Foretrukket term (en): "Single crystal"
Fermentering
Alternative termer (nb): "Fermentering" "Gjæringsprosesser"
Foretrukket term (nb): "Gjæringsprosesser" "Fermentering"
Fermentering : Konferanser
Foretrukket term (nb): "Gjæringsprosesser : Konferanser" "Fermentering : Konferanser"
Filformater
Alternative termer (nb): "Excel binary interchange format - biff" "Biff" "Dif"
Fjæra
Alternative termer (nb): "Fjæren" "Tidevannssonen"
Foretrukket term (nb): "Fjære" "Fjæra"
Fjæra : Bestemmelseslitteratur
Foretrukket term (nb): "Fjære : Bestemmelseslitteratur" "Fjæra : Bestemmelseslitteratur"
Fouriertransformasjoner
Alternative termer (en): "Discrete Fourier transform"
Alternative termer (nb): "Dft" "Fft" "Diskret fouriertransformasjon"
Akronymer: "FFT" "DTFT"
Galliumarsenid
Foretrukket term (en): "Gallium arsenide"
Genmodifiserte planter
Alternative termer (nb): "Genmodifisert mat"
Akronymer: "GMP"
Geologisk datering
Alternative termer (nb): "Geologisk aldersbestemmelse"
Relaterte begreper: Datering
Grafiske filformater
Alternative termer (nb): "Cgm" "Ras" "Wpg" "Iff" "Dxf" "Img" "Pic" "Pict"
Grafiske verktøy
Alternative termer (nb): "Adobe inDesign" "Adobe illustrator" "Adobe Illustrator" "Adobe InDesign"
Handel
Alternative termer (nb): "Forretningsvirksomhet"
Humant immunsviktvirus
Alternative termer (en): "Acquired immune deficiency syndrome"
Alternative termer (nb): "Hiv" "Aids"
Akronymer: "AIDS"
Ibisfamilien
Alternative termer (nb): "Skjestorker" "Ibiser"
Foretrukket term (la): "Threskiornithidae"
Jacobi-funksjoner
Alternative termer (nb): "Algebraiske jacobi-funksjoner"
Jordas alder
Relaterte begreper: Datering
Foretrukket term (en): "Age of the Earth"
Karbondatering
Foretrukket term (nb): "C14-datering" "Karbondatering"
Relaterte begreper: Datering
Alternative termer (nb): "C14-datering"
Foretrukket term (en): "Radiocarbon dating"
Katalogiseringsregler
Alternative termer (nb): "Aacr2" "AACR2"
Knelere
Alternative termer (en): "Praying mantis"
Alternative termer (nb): "Praying mantis"
Knuts testterm
Alternative termer (nb): "Knuts sehit"
Kontrollteori
Alternative termer (nb): "Styreteknikk"
Relaterte begreper: Reguleringsteknikk
Kosmisk bakgrunnsstråling
Alternative termer (en): "Cosmic microwave background"
Alternative termer (nb): "Mikrobølgebakgrunn" "Kosmisk mikrobølgebakgrunn"
Akronymer: "CMBR" "CMB"
Foretrukket term (en): "Cosmic microwave background radiation"
Kronostratigrafi
Relaterte begreper: Datering
Foretrukket term (en): "Chronostratigraphy"
Kunstig intelligens
Akronymer: "AI"
Kvanteoptikk
Foretrukket term (nn): "Kvanteoptikk"
Foretrukket term (en): "Quantum optics"
LaTeX
Relaterte begreper: Bibtex
Landsnegler
Alternative termer (nb): "Terrestriske snegler"
Laplace-ligningen
Foretrukket term (nn): "Laplace-likningen" "Laplace-likninga"
Lydfilformater
Alternative termer (nb): "Cmf"
MOSFET
Foretrukket term (nb): "Metall-oksid-halvleder-felteffekttransistorer" "MOSFET"
Alternative termer (nb): "Metall-oksid-halvleder-felteffekttransistorer"
Marine verneområder
Relaterte begreper: Verneområder
Matlaging
Relaterte begreper: Baking
Molekylmodellering
Definisjon: "Beregningsmodeller" "Beregningsmodeller. Modellering av molekylers struktur og reaksjoner med teoretiske metoder."
Molekylspektra
Alternative termer (nb): "Molekylære spektra"
Molekylære systemer
Alternative termer (nb): "Molekylsystemer"
Myting
Alternative termer (en): "Molting"
Alternative termer (nb): "Fjærfelling"
Foretrukket term (en): "Moulting"
Nakensnegler
Alternative termer (nb): "Nakengjellesnegler"
Foretrukket term (la): "Nudibranchia"
Nanoteknologi
Relaterte begreper: Bionanoteknologi
Natthimmellys
Foretrukket term (en): "Airglow"
Nordsjøen
Foretrukket term (nn): "Nordsjøen"
Foretrukket term (en): "North Sea"
Næringsliv
Alternative termer (nb): "Forretningsvirksomhet"
Oppdrettslaks
Relaterte begreper: Atlanterhavslaks
Oppstrømning
Foretrukket term (nb): "Oppvelling" "Oppstrømning"
Foretrukket term (nn): "Oppvelling"
Alternative termer (nb): "Oppvelling"
Foretrukket term (en): "Upwelling"
Oslomarka
Relaterte begreper: Østmarka
Parker
Alternative termer (nb): "Grøntområder"
Personopplysningsloven
Alternative termer (nb): "Personregisterloven"
Foretrukket term (nb): "Personregisterloven" "Personopplysningsloven"
Personopplysningsloven : Lover
Foretrukket term (nb): "Personregisterloven : Lover" "Personopplysningsloven : Lover"
Personopplysningsloven : Studentrapporter
Foretrukket term (nb): "Personregisterloven : Studentrapporter" "Personopplysningsloven : Studentrapporter"
Personregister
Definisjon: "Registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen (Personopplysningsloven)"
Problemanalyse
Foretrukket term (en): "Problem solving"
Problemanalyse : Lærebøker
Foretrukket term (nb): "Problemløsning : Lærebøker" "Problemanalyse : Lærebøker"
Pulverdiffraksjon
Relaterte begreper: Røntgendiffraksjon
Ramanspektra
Relaterte begreper: Ramaneffekt
Ramanspektroskopi
Relaterte begreper: Ramaneffekt
Ramanspredning
Alternative termer (en): "Raman effect"
Relaterte begreper: Ramanspektroskopi
Reguleringsteknikk
Relaterte begreper: Kontrollteori Automatisering Automatisk kontroll
Alternative termer (nb): "Styringsteknikk" "Styreteknikk"
Foretrukket term (en): "Control engineering"
Røntgendiffraksjon
Alternative termer (en): "Low temperature x-ray diffraction"
Relaterte begreper: Røntgenkrystallografi Pulverdiffraksjon
Alternative termer (nb): "Lavtemperatur røntgendiffraksjon"
Akronymer: "XRD" "SXRD"
Foretrukket term (en): "X-ray diffraction"
Røntgendiffraksjon : Bibliografier
Foretrukket term (nb): "Xrd : Bibliografier" "Røntgendiffraksjon : Bibliografier"
Røntgenkrystallografi
Relaterte begreper: Røntgendiffraksjon
Selvorganiserende systemer
Relaterte begreper: Emergens
Skysystemer
Relaterte begreper: Distribuerte systemer
Snegler
Alternative termer (en): "Snails" "Slugs"
Alternative termer (nb): "Gastropoder"
Foretrukket term (en): "Gastropods"
Foretrukket term (la): "Gastropoda"
Sneller
Alternative termer (nb): "Kjerringrokk" "Snelleplanter"
Foretrukket term (en): "Horsetail"
Foretrukket term (la): "Equisetales"
Sveipelektronmikroskopi
Foretrukket term (en): "Scanning electron microscopy"
Foretrukket term (nb): "Scanning electron microscope" "Sveipelektronmikroskopi"
Svin
Foretrukket term (nb): "Griser" "Svin"
Alternative termer (nb): "Tamsvin" "Gris" "Tamgris"
Foretrukket term (la): "Sus scrofa domesticus"
Svinefamilien
Alternative termer (nb): "Grisefamilien"
Foretrukket term (la): "Suidae"
TCP/IP
Foretrukket term (nb): "Tcp/ip" "TCP/IP"
TeX
Relaterte begreper: Bibtex
Tidevann
Alternative termer (nb): "Lavvann" "Høyvann" "Flo" "Fjære"
Tredimensjonal representasjon
Alternative termer (nb): "3d-representasjon" "3d" "3D-representasjon" "3D"
Typer
Alternative termer (nb): "Typeslekt" "Holotyper" "Typeeksemplar" "Typen" "Typeart"
Definisjon: "I biologi. Grunnlaget for beskrivelsen av et takson. Typen er gjerne et bevart eksemplar eller en illustrasjon."
Typeteori
Alternative termer (nb): "Typer"
Foretrukket term (en): "Type theory"
Urban økologi
Alternative termer (nb): "Bynatur"
Verneområder
Relaterte begreper: Marine verneområder Geologiske verneområder
Alternative termer (nb): "Vernede områder"
Verneområder : USA
Foretrukket term (nb): "Vernede områder : USA" "Verneområder : USA"
År 2000-problemet
Alternative termer (nb): "År2000-problemet"
Foretrukket term (nb): "År2000-problemet" "År 2000-problemet"
År 2000-problemet : Studentrapporter
Foretrukket term (nb): "År2000-problemet : Studentrapporter" "År 2000-problemet : Studentrapporter"