Endringslister : januar 2015

Nye emneord

Slettede emneord

Endrede emneord

ANSI-standarder
Alternative termer (nb): "Ansi x3.131" "Ansi x12" "Ansi x3t9.5" "Ansi c" "ANSI C" "ANSI X12" "ANSI X3T9.5" "ANSI X3.131"
Foretrukket term (en): "ANSI standards"
Foretrukket term (nb): "Ansi-standarder" "ANSI-standarder"
ASCII
Alternative termer (en): "American Standard Code for Information Interchange"
Akronymer: "ASCII"
Foretrukket term (en): "Ascii" "ASCII"
Foretrukket term (nb): "Ascii" "ASCII"
AVL-trær
Foretrukket term (en): "Avl trees" "AVL trees"
Foretrukket term (nb): "Avl-trær" "AVL-trær"
Akustikk
Allergi
Foretrukket term (en): "Allergy"
Relaterte begreper: Matallergier
Amiga
Foretrukket term (nn): "Amiga"
Foretrukket term (en): "Amiga"
Analyseverktøy
Foretrukket term (en): "Analyst workbench"
Android
Foretrukket term (nn): "Android"
Foretrukket term (en): "Android"
Anonymitet
Foretrukket term (en): "Anonymity"
Aplus
Alternative termer (nb): "Datasertifisering"
Foretrukket term (en): "A+"
Application specific integrated circuits
Foretrukket term (en): "Application specific integrated circuits"
Applikasjonsprotokoller
Foretrukket term (en): "Application protocols"
Approksimasjonsalgoritmer
Foretrukket term (en): "Approximation algorithms"
Arbeidsavtaler
Foretrukket term (en): "Contract of employment"
Arbeidsliv
Foretrukket term (en): "Working life"
Argumentasjon
Alternative termer (en): "Reasoning"
Foretrukket term (en): "Argumentation"
Arv
Foretrukket term (en): "Inheritance"
Attraktorer
Foretrukket term (en): "Attractors"
Autopiloter
Foretrukket term (en): "Autopilot"
Avskjæring
Foretrukket term (en): "Interception"
Botaniske hager
Cyanobakterier
Alternative termer (en): "Blue-green algae"
Foretrukket term (en): "Cyanobacteria"
Foretrukket term (la): "Cyanobacteria" "Cyanophyta"
Darwinismen
Alternative termer (nb): "Darwinisme"
Datalingvistikk
Alternative termer (nb): "Komputerlingvistikk" "Computerlingvistikk"
Datasjakk
Alternative termer (nb): "Sjakk"
Relaterte begreper: Sjakk
Dendroklimatologi
Alternative termer (nb): "Dendroklimatiske undersøkelser"
Dinosaurer
Dobbeltstjerner
Alternative termer (en): "Optical double stars" "Binary stars"
Foretrukket term (nn): "Dobbeltstjerner"
Relaterte begreper: Nære dobbeltstjerner Formørkelsesvariable dobbeltstjerner
Alternative termer (nb): "Binære stjerner" "Optiske dobbeltstjerner"
Definisjon: "Stjerner som observert fra jorden har tilstrekkelig liten innbyrdes vinkelavstand til at de fremstår som par, enten de faktisk er nær hverandre (og gravitasjonelt bundne) eller ikke (optiske dobbeltstjerner"
Foretrukket term (en): "Double stars"
Alternative termer (nn): "Optiske dobbeltstjerner"
Drift (datasystemer)
Foretrukket term (nb): "Drift" "Drift (datasystemer)"
Dyskalkuli
Alternative termer (nb): "Tallblindhet"
El niño
Alternative termer (nb): "Nino"
Fedme
Foretrukket term (en): "Obesity"
Relaterte begreper: Overvekt
Fluider--Porøse medier
Foretrukket term (nb): "Fluider--Porøse stoffer" "Fluider--Porøse medier"
Flysimulering
Relaterte begreper: Lufttrafikk Luftfart
Foring
Alternative termer (nb): "Mating"
Formørkelsesvariable dobbeltstjerner
Alternative termer (nb): "Formørkelsesvariable binære stjerner"
Foretrukket term (en): "Eclipsing binaries"
Relaterte begreper: Dobbeltstjerner
Forskningsmetoder--Laboratorieforsøk
Foretrukket term (nb): "Forskningsmetoder--Laboratorieeksperimenter" "Forskningsmetoder--Laboratorieforsøk"
Fysikk
Gruppeteori
Alternative termer (nb): "Matematiske grupper"
Hibernering
Foretrukket term (en): "Hibernation"
Hilbertrom
Foretrukket term (en): "Hilbert space"
Hilbertskjemaer
Foretrukket term (en): "Hilbert schemes"
Hjemmesider
Alternative termer (en): "Index pages"
Foretrukket term (en): "Home pages"
Relaterte begreper: Nettsider
Infrarød astronomi
Ingeniørmatematikk
Innebygde systemer
Alternative termer (nb): "Mikrosystemer"
Foretrukket term (nb): "Mikrosystemer" "Innebygde systemer"
Jern
Karbon (grunnstoff)
Kjemi--Laboratorieforsøk
Foretrukket term (nb): "Kjemi--Laboratorieøvelser" "Kjemi--Laboratorieforsøk"
Kjønnsdimorfisme
Alternative termer (nb): "Seksuell dimorfisme"
Kjønnsroller
Relaterte begreper: Likestilling
Klimaendringer
Relaterte begreper: Menneskeskapte klimaendringer
Knuteteori
Alternative termer (nb): "Knuter"
Knuteteori--Historie
Foretrukket term (nb): "Knuter--Historie" "Knuteteori--Historie"
Knuteteori--Populærvitenskap
Foretrukket term (nb): "Knuter--Populærvitenskap" "Knuteteori--Populærvitenskap"
Koeffisienter
Alternative termer (nb): "Koeffisient"
Kognitive prosesser
Alternative termer (nb): "Kognitiv utvikling"
Kolloider
Alternative termer (nb): "Kolloid"
Kolonier
Relaterte begreper: Kolonistyre
Kolonistyre
Alternative termer (en): "Colonialism"
Alternative termer (nb): "Kolonialisme"
Foretrukket term (en): "Colonial rule"
Relaterte begreper: Kolonier
Kombinatorisk optimalisering
Alternative termer (nb): "Kombinatorisk optimering"
Komplekse variabler
Alternative termer (nb): "Kompleks variabel"
Kompletthetsproblemer
Foretrukket term (nb): "Komplette problemer" "Kompletthetsproblemer"
Konsekvensanalyser
Alternative termer (nb): "Konsekvensutredninger"
Koronamasseutbrudd
Alternative termer (nb): "Masseutbrudd" "Koronautbrudd"
Akronymer: "CME"
Foretrukket term (en): "Coronal mass ejections"
Koronamasseutbrudd--Sola
Foretrukket term (nb): "Masseutbrudd--Sola" "Koronamasseutbrudd--Sola"
Kretsløp
Alternative termer (nb): "Kretsløpet"
Krigføring
Alternative termer (nb): "Krig"
Kromatografiske metoder
Alternative termer (nb): "Kromatometri"
Kronometri
Alternative termer (nb): "Kronometre"
Kurvplantefamilien
Alternative termer (en): "Aster family" "Composite family"
Foretrukket term (nn): "Korgblomfamilien"
Alternative termer (nb): "Kurvplanter" "Korgplantefamilien" "Korgblomstfamilien" "Kurvblomstfamilien" "Korgplanter"
skos:altLabel@la: "Compositae"
Foretrukket term (en): "Asteraceae"
Foretrukket term (la): "Asteraceae"
Kurvplantefamilien--Gudbrandsdalen
Foretrukket term (nb): "Korgplanter--Gudbrandsdalen" "Kurvplantefamilien--Gudbrandsdalen"
Kurvplantefamilien--Norge
Foretrukket term (nb): "Korgplanter--Norge" "Kurvplantefamilien--Norge"
Kvalitetsmål
Alternative termer (nb): "Kvalitetsmåling"
Kvantedatabehandling
Relaterte begreper: Topologisk kvantedatabehandling
Kvantefeltteori
Alternative termer (nb): "Relativistisk kvantefeltteori" "Relativistisk kvanteteori"
LBV
Foretrukket term (en): "Luminous Blue Variable"
Foretrukket term (nb): "Luminous Blue Variable" "LBV"
LEED
Foretrukket term (en): "Low-energy electron diffraction"
Foretrukket term (nb): "Low-energy electron diffraction" "LEED"
LLR
Foretrukket term (en): "Lunar Laser Ranging"
Foretrukket term (nb): "Lunar Laser Ranging" "LLR"
LOFAR
Foretrukket term (en): "LOw Frequency ARray"
Foretrukket term (nb): "LOw Frequency ARray" "LOFAR"
LVSEM
Foretrukket term (en): "Low-voltage scanning electron microscopy"
Foretrukket term (nb): "Low-voltage scanning electron microscopy" "LVSEM"
LaTeX
Foretrukket term (en): "Latex" "LaTeX"
Foretrukket term (nb): "Latex" "LaTeX"
Laboratorieforsøk
Alternative termer (nb): "Laboratorieeksperimenter"
Laboratorieforsøk--Lærebøker
Foretrukket term (nb): "Laboratorieøvelser--Lærebøker" "Laboratorieforsøk--Lærebøker"
Landskapstyper
Alternative termer (nb): "Landsskapsformer" "Landskapsformer"
Langbølgearray
Foretrukket term (en): "Long wavelength array"
Foretrukket term (nb): "Long wavelength array" "Langbølgearray"
Ledelsesinformasjonssystemer
Akronymer: "MIS"
Likestilling
Alternative termer (nb): "Likestillingspolitikk"
Relaterte begreper: Kjønnsroller
Livssyklusanalyse
Alternative termer (nb): "Livsløpsanalyser"
Relaterte begreper: Livssykluser
Livssykluser
Alternative termer (nb): "Livsløp"
Relaterte begreper: Livssyklusanalyse
Lokalmiljø
Alternative termer (nb): "Lokalmiljøet"
Luftfart
Alternative termer (nb): "Lufttrafikk" "Flytrafikk"
Foretrukket term (en): "Air traffic"
Relaterte begreper: Trafikksystemer
Lunger
Alternative termer (nb): "Lungene"
Lydfilformater
Relaterte begreper: Lydkoding
Lydkoding
Relaterte begreper: Lydfilformater
Lymfesystemet
Alternative termer (nb): "Lymfe"
Læringsteknologier
Alternative termer (en): "Learning technology"
Alternative termer (nb): "Læringsteknologi"
MARC
Definisjon: "Format for å registrere bibliografiske data for datamaskiner"
Foretrukket term (nb): "Marc" "MARC"
Mac OS
Alternative termer (nb): "Mavericks" "Mac OS X"
Foretrukket term (nb): "Mac os" "Mac OS"
Mac OS--Biografier
Foretrukket term (nb): "Mac os--Biografier" "Mac OS--Biografier"
Mad (programmeringsspråk)
Foretrukket term (en): "Michigan Algorithm Decoder"
Foretrukket term (nb): "Mad" "Mad (programmeringsspråk)"
Magen
Alternative termer (nb): "Magesekken"
Foretrukket term (en): "Stomach"
Mandelbrotmengden
Alternative termer (nb): "Mandelbrot"
Foretrukket term (en): "Mandelbrot sets" "Mandelbrot set"
Foretrukket term (nb): "Mandelbrot-mengder" "Mandelbrotmengden"
Mangelegemeproblemer
Alternative termer (nb): "Mangelegemeproblemet"
Marin teknologi
Alternative termer (nb): "Marinteknologi"
Marine plankton
Relaterte begreper: Marine planteplankton
Markovmodeller
Relaterte begreper: Skjulte markovmodeller
Maskeblomstfamilien
Relaterte begreper: Brunrotfamilien
Alternative termer (nb): "Kjempefamilien"
Foretrukket term (la): "Plantaginaceae"
Foretrukket term (en): "Plantain family"
Definisjon: "Det latinske navnet for maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae) endres iflg nyere systematikk til Plantaginaceae. Kjempefamilien, som var det norske navnet på Plantaginaceae, inngår nå i den nye maskeblomstfamilien"
Masse
Massemedier
Alternative termer (nb): "Massemedia"
Massemedier--USA
Foretrukket term (nb): "Massemedia--USA" "Massemedier--USA"
Masseoverføring
Foretrukket term (en): "Mass transfer"
Foretrukket term (nb): "Masseoverføringer" "Masseoverføring"
Matallergier
Foretrukket term (en): "Food allergies"
Relaterte begreper: Matintoleranse Allergi
Matematikkdidaktikk
Alternative termer (nb): "Matematisk læringsteori"
Matematikkens grunnlag
Alternative termer (nb): "Matematisk grunnlag"
Matematikkhistorie
Alternative termer (nb): "Matematisk historie"
Matematikkhistorie--1900-tallet
Foretrukket term (nb): "Matematisk historie--1900-tallet" "Matematikkhistorie--1900-tallet"
Matematikkhistorie--Historie
Foretrukket term (nb): "Matematisk historie--Historie" "Matematikkhistorie--Historie"
Matematikkhistorie--Lærebøker
Foretrukket term (nb): "Matematisk historie--Lærebøker" "Matematikkhistorie--Lærebøker"
Matematisk biologi
Alternative termer (en): "Mathematical biology" "General biomathematics"
Foretrukket term (en): "Generall biomathematics" "Mathematical biology"
Matematisk simulering
Foretrukket term (nb): "Matematiske simuleringer" "Matematisk simulering"
Matematisk taksonomi
Foretrukket term (en): "Mathematical taxonomy"
Matematiske problemer
Relaterte begreper: Uløste problemer
Materialisme
Foretrukket term (en): "Materialism"
Materie
Maternell vektøkning
Foretrukket term (en): "Maternal weight gain"
Mathematica
Definisjon: "Matematisk programvare"
Matintoleranse
Foretrukket term (en): "Food intolerance"
Relaterte begreper: Matallergier
Matlab
Definisjon: "Matematisk programvare"
Matlaging
Relaterte begreper: Matproduksjon
Matplanter
Alternative termer (nb): "Matvekster"
Matproduksjon
Alternative termer (nb): "Matvareproduksjon"
Relaterte begreper: Matlaging
Matrem
Foretrukket term (en): "Feverfew"
Foretrukket term (la): "Tanacetum parthenium"
Medisinplanter
Alternative termer (nb): "Medisinske planter"
Mesoner
Relaterte begreper: Pioner
Messing
Definisjon: "Kobberlegeringer med sink (Zn) som det viktigste legeringselement (SNL)"
Foretrukket term (en): "Brass"
Meteorer
Foretrukket term (en): "Meteors"
Meteoritter
Foretrukket term (en): "Meteorites"
Meteoroider
Foretrukket term (en): "Meteoroids"
Mikrobølgeoppvarming
Foretrukket term (en): "Microwave heating"
Mikrobølgeovner
Foretrukket term (en): "Microwave ovens"
Mikrobølger
Foretrukket term (en): "Microwaves"
Mikroklima
Alternative termer (nb): "Mikroklimatologi"
Mikrokontrollere
Alternative termer (nb): "Arduino"
Mikrometeoritter
Foretrukket term (en): "Micrometeorites"
Mikrometeoroider
Foretrukket term (en): "Micrometeoroids"
Mikrostruktur
Alternative termer (nb): "Mikrostrukturer"
Foretrukket term (en): "Microstructure"
Miljø
Milten
Foretrukket term (en): "Spleen"
Modellteori
Alternative termer (nb): "Matematisk modellteori"
Molekylstruktur
Alternative termer (nb): "Molekylære strukturer" "Molekylær struktur"
Molekylstruktur--Kart
Foretrukket term (nb): "Molekylær struktur--Kart" "Molekylstruktur--Kart"
Multivers
Alternative termer (en): "Meta-universe"
Alternative termer (nb): "Metaunivers"
Foretrukket term (en): "Multiverse"
Nanopartikler
Neodarwinisme
Alternative termer (nb): "Nydarwinisme" "Ny-darwinisme"
Nettfiske
Alternative termer (nb): "Phishing"
Foretrukket term (en): "Phishing"
Foretrukket term (nb): "Phishing" "Nettfiske"
Definisjon: "Digital snoking eller fisking etter sensitiv informasjon, som passord eller kredittkortnummer"
Nettsider
Alternative termer (nb): "Websider" "Vevsider"
Foretrukket term (en): "Web pages"
Relaterte begreper: Nettsteder Hjemmesider
Nettsteder
Alternative termer (en): "Websites"
Foretrukket term (en): "Web sites"
Relaterte begreper: Nettsider
Nevrale nett
Alternative termer (nb): "Nevralnett"
Nilpotente grupper
Foretrukket term (en): "Nilpotent groups"
Foretrukket term (nb): "Nilpotente" "Nilpotente grupper"
Niøyer
Alternative termer (nb): "Rundmunner"
Relaterte begreper: Slimåler
Numerisk analyse
Alternative termer (nb): "Numeriske analyser"
Nære dobbeltstjerner
Foretrukket term (en): "Close binaries"
Relaterte begreper: Dobbeltstjerner
Næringsopptak
Alternative termer (nb): "Matopptak"
OpenGL
Foretrukket term (nb): "Opengl" "OpenGL"
Overvekt
Foretrukket term (en): "Overweight"
Relaterte begreper: Fedme
Paleoklimatologi
Alternative termer (nb): "Paleoklima"
Paleoklimatologi--Historie
Foretrukket term (nb): "Paleoklima--Historie" "Paleoklimatologi--Historie"
Palser
Definisjon: "Palsmyr er en særegen myrvariant som vi i hovedsak finner i indre deler av Troms og Finnmark, og i noe mindre utbredelse i Dovreregionen. Palser består av torvhauger med en frossen kjerne, dannet som følge av permafrost. (NINA)"
Foretrukket term (en): "Palsa"
Partikkelfysikk
Pedagogikk
Pioner
Relaterte begreper: Mesoner
Alternative termer (nb): "Pi-mesoner"
Foretrukket term (en): "Pions"
Definisjon: "Partikkelfysikk: felles navn på tre subatomære partikler"
Planetrotasjon
Planteplankton
Alternative termer (nb): "Fytoplankton" "Planktonalger"
Planteplankton--Bestemmelseslitteratur
Foretrukket term (nb): "Fytoplankton--Bestemmelseslitteratur" "Planteplankton--Bestemmelseslitteratur"
Planteplankton--Bestemmelseslitteratur
Foretrukket term (nb): "Planktonalger--Bestemmelseslitteratur" "Planteplankton--Bestemmelseslitteratur"
Planteplankton--Canada
Foretrukket term (nb): "Planktonalger--Canada" "Planteplankton--Canada"
Planteplankton--Canada
Foretrukket term (nb): "Fytoplankton--Canada" "Planteplankton--Canada"
Planteplankton--Danmark
Foretrukket term (nb): "Fytoplankton--Danmark" "Planteplankton--Danmark"
Planteplankton--Danmark
Foretrukket term (nb): "Planktonalger--Danmark" "Planteplankton--Danmark"
Planteplankton--Floraer
Foretrukket term (nb): "Fytoplankton--Floraer" "Planteplankton--Floraer"
Planteplankton--Floraer
Foretrukket term (nb): "Planktonalger--Floraer" "Planteplankton--Floraer"
Planteplankton--Nordsjøen
Foretrukket term (nb): "Fytoplankton--Nordsjøen" "Planteplankton--Nordsjøen"
Planteplankton--Norge
Foretrukket term (nb): "Planktonalger--Norge" "Planteplankton--Norge"
Planteplankton--Pesticider
Foretrukket term (nb): "Fytoplankton--Pesticider" "Planteplankton--Pesticider"
Planteplankton--Pigmenter
Foretrukket term (nb): "Fytoplankton--Pigmenter" "Planteplankton--Pigmenter"
Pollen
Alternative termer (nb): "Pollenbiologi"
Pollenanalyse
Alternative termer (nb): "Pollenundersøkelser"
Pollenanalyse--Frankrike
Foretrukket term (nb): "Pollenundersøkelser--Frankrike" "Pollenanalyse--Frankrike"
Pollenanalyse--Norge
Foretrukket term (nb): "Pollenundersøkelser--Norge" "Pollenanalyse--Norge"
Pollenanalyse--Tyskland
Foretrukket term (nb): "Pollenundersøkelser--Tyskland" "Pollenanalyse--Tyskland"
Pollenanalyse--Østfold
Foretrukket term (nb): "Pollenundersøkelser--Østfold" "Pollenanalyse--Østfold"
Porøse medier
Alternative termer (nb): "Porøse stoffer" "Porøse materialer"
Prinsipalkomponentanalyse
Akronymer: "PCA"
Foretrukket term (en): "Principal component analysis"
Foretrukket term (nb): "Prinsipal komponentanalyse" "Prinsipalkomponentanalyse"
Programmer's hierarchical interactive graphics system
Alternative termer (nb): "Sphigs" "SPHIGS"
Programmeringsverktøy
Alternative termer (nb): "Sed"
Protostjerner
Relaterte begreper: Stjernedannelse
Psykiske lidelser
Alternative termer (nb): "Mentale lidelser" "Mentale sykdommer"
Radioaktive isotoper
Alternative termer (nb): "Radioisotoper"
Radioaktive isotoper--Konferanser
Foretrukket term (nb): "Radioisotoper--Konferanser" "Radioaktive isotoper--Konferanser"
Radioaktive isotoper--Tabeller
Foretrukket term (nb): "Radioisotoper--Tabeller" "Radioaktive isotoper--Tabeller"
Radioastronomi
Radioteleskoper
Alternative termer (nb): "Radioobservatorier"
Rails
Alternative termer (nb): "Ruby on Rails"
Ramaneffekt
Relaterte begreper: Ramanspredning
Ramanspredning
Alternative termer (nb): "Ramaneffekt"
Relaterte begreper: Ramaneffekt
Regenerasjon
Alternative termer (nb): "Regenerering"
Rekombinant DNA
Foretrukket term (nb): "Rekombinant dna" "Rekombinant DNA"
Rekombinasjon
Alternative termer (nb): "Genetisk rekombinering" "Genetisk rekombinasjon"
Relaterte begreper: Rekombinant DNA
Relativitetsteorien
Alternative termer (nb): "Relativitet"
Foretrukket term (en): "Relativity"
dct:DDC: "530.110151"
Relativitetsteorien--Historie
Foretrukket term (nb): "Relativitet--Historie" "Relativitetsteorien--Historie"
Relativitetsteorien--Konferanser
Foretrukket term (nb): "Relativitet--Konferanser" "Relativitetsteorien--Konferanser"
Relativitetsteorien--Populærvitenskap
Foretrukket term (nb): "Relativitet--Populærvitenskap" "Relativitetsteorien--Populærvitenskap"
Romfartsteknologi
Alternative termer (nb): "Romfartsteknikk"
Rotasjon
Alternative termer (nb): "Rotasjoner"
Foretrukket term (en): "Rotation"
Rundmunner--Bestemmelseslitteratur
Foretrukket term (nb): "Cyclostomata--Bestemmelseslitteratur" "Rundmunner--Bestemmelseslitteratur"
Rundmunner--England
Foretrukket term (nb): "Cyclostomata--England" "Rundmunner--England"
Rundmunner--Storbritannia
Foretrukket term (nb): "Cyclostomata--Storbritannia" "Rundmunner--Storbritannia"
Røntgenastronomi
Røntgenspektroskopi
Relaterte begreper: Energidispersiv røntgenspektroskopi
SGML
Foretrukket term (nb): "Sgml" "SGML"
SIL
Foretrukket term (nb): "Sil" "SIL"
SPARC
Foretrukket term (nb): "Sparc" "SPARC"
SSADM
Foretrukket term (nb): "Ssadm" "SSADM"
Sandvepser
Alternative termer (nb): "Sandveps"
Satellitter
Satellittnavigasjon
Alternative termer (nb): "Posisjonering" "Posisjonsbestemmelser"
Sekkedyr
Alternative termer (nb): "Sjøpunger"
Foretrukket term (la): "Ascidiacea"
Foretrukket term (en): "Sea squirts"
Relaterte begreper: Kappedyr
Sfærisk astronomi
Skallprogrammering
Foretrukket term (en): "Shell programming"
Sosial endring
Alternative termer (nb): "Sosiale forandringer" "Sosiale endringer"
Standard ML
Foretrukket term (nb): "Standard ml" "Standard ML"
Starr
Definisjon: "Slekt i halvgrasfamilien"
Foretrukket term (en): "Sedges"
Foretrukket term (la): "Carex"
Statistisk mekanikk
Stjernedannelse
Foretrukket term (en): "Star formation"
Relaterte begreper: Stjerneutvikling Protostjerner
Stjerners massetap
Alternative termer (nb): "Massetap" "Tap av masse"
Foretrukket term (en): "Stellar mass loss"
Foretrukket term (nb): "Massetap" "Stjerners massetap"
Stjerneutvikling
Relaterte begreper: Supernovaer Stjernedannelse
Alternative termer (nb): "Stellar utvikling" "Stjerneevolusjon"
Foretrukket term (nn): "Stjerneutvikling"
Foretrukket term (en): "Stellar evolution"
Definisjon: "Forandringer gjennom en stjernes levetid"
Struts
Definisjon: "Programmeringsspråk"
Supernovaer
Relaterte begreper: Stjerneutvikling
Sympatiske nervesystem
Foretrukket term (en): "Sympathetic nervous system"
Foretrukket term (nb): "Nervus sympathicus" "Sympatiske nervesystem"
Sølv
TeX
Foretrukket term (nb): "Tex" "TeX"
TeX--Biografier
Foretrukket term (nb): "Tex--Biografier" "TeX--Biografier"
Tifotkreps
Alternative termer (nb): "Dekapoder"
Foretrukket term (nn): "Tifotkreps"
Foretrukket term (en): "Decapods"
Foretrukket term (la): "Decapoda"
Tifotkreps--Fylogeni
Foretrukket term (nb): "Dekapoder--Fylogeni" "Tifotkreps--Fylogeni"
Tifotkreps--Skandinavia
Foretrukket term (nb): "Dekapoder--Skandinavia" "Tifotkreps--Skandinavia"
Titan
Tjenesteorientert arkitektur
Alternative termer (nb): "Soa" "SOA"
Uløste problemer
Relaterte begreper: Matematiske problemer
Undervannssensorer
Foretrukket term (en): "Under water sensors" "Underwater sensors"
Uran
Vagus
Definisjon: "«den vidvankende nerve», innvollsnerven, 10. hjernenerve (SNL)"
Foretrukket term (en): "Vagus nerve"
Foretrukket term (nb): "Nervus vagus" "Vagus"
Foretrukket term (la): "Nervus vagus"
Vev--Regenerasjon
Foretrukket term (nb): "Vev--Regenerering" "Vev--Regenerasjon"
Økonometri
Alternative termer (nb): "Matematisk økonometri"
Foretrukket term (en): "Econometrics"